Đồng phục văn phòng

Đồng phục là quần áo được trang bị cho các thành viên khi tham gia vào các hoạt động của một tổ chức nào đó. Đồng phục thường được sử dụng trong các lực lượng vũ trang, cảnh sát, các dịch vụ khách hàng, trường học và nơi công sở. Đồng phục cũng có nghĩa là bình đẳng và không có bất kỳ sự khác biệt giữa các thành viên tổ chức. Đồng phục cũng thể hiện tình đoàn kết của tổ chức, điều này đã được thực hiện từ nhiều thế kỷ trước đến ngày nay.

Đồng phục mang tất cả mọi người đến cùng một đẳng cấp, không có sự phân biệt giàu hay nghèo, tạo cảm giác bình đẳng giữa các nhân viên trong công ty.

Việc thiết kế đồng phục cho nhân viên là một cuộc đầu tư có lãi cho mỗi doanh nghiệp trong việc xây dựng nên một thương hiệu mạnh. Bởi nhân viên chính là những người quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả và thuyết phục nhất. So với việc bỏ ra hàng tỉ đồng cho các chiến dịch marketing rầm rộ thì logo, màu sắc đặc trưng của doanh nghiệp được hiện diện hàng ngày trên đồng phục nhân viên được xem là phương án có tính kinh tế hơn cả. 

Không cần dùng lời nói hay hành động, chính màu sắc, kiểu dáng của đồng phục và logo đi kèm đã giúp người khác nhận biết đó là nhân viên của doanh nghiệp nào, tính chất công việc và làm trong môi trường ra sao.

 

Đồng phục văn phòng 9


Đồng phục văn phòng 8


Đồng phục văn phòng 7


Đồng phục văn phòng 6


Đồng phục văn phòng 5


Đồng phục văn phòng 4


Đồng phục văn phòng 3


Đồng phục văn phòng 2


Đồng phục văn phòng 1